Početna»Novosti»Objavljena pitanja sa ispita za titulu Master of Wine
14.08.2022.

Objavljena pitanja sa ispita za titulu Master of Wine

Četrnaest pitanja, na koja su odgovarali kandidati za prestižnu titulu, ujedno su i sveobuhvatna slika današnjeg vinskog sveta

novost objavljena pitanja sa ispita za titulu master of wine vinski magazin vino fino
Organizacija The Institute of Masters of Wine objavila je pitanja sa ovogodišnjeg ispita za titulu Master of Wine Pitanja predstavljaju drugi deo veoma teškog ispita, koji je tokom jula održan u Londonu, Napi i Adelaidi, a na koji je ove godine pozvano ukupno 103 kandidata za najznačajniju titulu u svetu vina. Prvi deo ispita je jednodnevna procena kandidata koja se sastoji od slepe degustacije dvanaest vina i teorijskog ispita, a treći deo – predstavljanje originalnog istraživačkog rada.o vinu.

Pitanja su izuzetno relevantna za današnji vinski svet i, kao što se vidi, zahtevaju sveobuhvatno poznavanje vinskog sveta, od rada u vinogradu, preko pravljenja vina i njegove prodaje, do globalne ekonomije.
 • Na koji način se veštačka inteligencija koristi u proizvodnji vina i kakav će biti njen uticaj u narednim decenijama?
 • Upotreba herbicida glifosata je u sve većoj meri upitna. Da li bi trebalo zabraniti njegovu upotrebu u vinogradima?
 • Koje bolesti vinove loze su najveća pretnja vinogradima širom sveta, i zašto?
 • Na koji način geološke osobine utiču na upravljanje vinogradom?
 • Koji faktori bi uticali na vaš pristup pokrovnim kulturama u vinogradu?
 • Koji faktori utiču na određivanje vremena za rezidbu u vinogradima širom sveta?
 • Objasnite proces malolaktičke fermentacije u pravljenju vina. Kako, kada i zašto se ona koristi?
 • Na koji način vinar može da obezbedi konzistentan stil vina tokom dugog niza godina?
 • Koji su glavni tehnički izazovi koje vinar mora da razmotri pri odluci o prelasku sa flaširanja u vinariji na rinfuznu prodaju radi flaširanja na krajnjem tržištu?
 • Teza za diskusiju: “Postupci za stabilizaciju vina nakon njegovog sazrevanja mogu se koristiti samo na vinima niže klase”.
 • Na koji način je pandemija virusa korona uticala na potrošačke navike ljubitelja vina? Upotrebite primere sa najmanje tri značajna tržišta kako biste ilustrovali svoj odgovor.
 • Ko ili šta u najvećoj meri utiče na ponašanje potrošača vina na današnjem tržištu?
 • Da li su nam vinski pisci i dalje potrebni?
 • Koja su najprivlačnija tržišta za italijanska vina visoke klase, i zašto?
 • Iznesite procenu glavnih izazova i prilika za sektor edukacije o vinu, i to za period od narednih deset godina.
 • Da li su biodinamičke prakse ključ za proizvodnju vina koja je u većoj meri ekološki održiva?